Рехабилитација фрањевачког самостана у Бачу

 

Амбасадори земаља Европске уније, шеф Делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт (Michael Davenport), министар културе и информисања Републике Србије Иван Тасовац, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културуи јавно информисање Славиша Грујић посетили су 29.маја 2014. године Бач и Бођане, где је у току реализација више пројеката које финансира ЕУ, а који ће предвођени Покрајинским заводом за заштиту споменика културе Петроварадин и Фондом „Векови Бача“ резултирати настанком дифузног музеја, јединственог модела умрежене презентације културног наслеђа у Србији.
Целодневна посета започета је састанком у Општини Бач, где је председник општине Драган Сташевић, високим гостима упутио речи захвалности, пожелео срдачну добродошлицу,тепредставио потенцијале ове локалне заједнице, коју је окарактерисао као место толеранције и суживота бројних националних заједница. Гости су се потом упутили у Фрањевачки самостан, споменик културе од изузетног значаја за Р.Србију. Након поздравних речи домаћина фра Јосипа Шпехара, испред Покрајинског завода обратила се др Славица Вујовић, руководилац пројекта и аутор концепта пројекта „Векови Бача“. Током њеног получасовног излагања представљено је богато културно наслеђе на територији општине Бач, хронологија активности у оквиру националног и међународних пројеката, као и студија случаја проналаска фреске Распеће Христово из прве половине 13. века. Посебан акценат у презентацији дат је активностима на рехабилитацији бачког самостана, које ће бити реализоване захваљујући гранту ЕУ у износу од 890.000 евра. Влада Републике Србије и Европска комисија 18.12. 2013. потписале су финансијски споразум у вези са припремним активностима за очување и обнављање културног наслеђа у областима захваћеним конфликтима на западном Балкану за 2012. годину у оквиру којег се налази и овај пројекат. Средства ЕУ намењена за реализацију пројекта у Фрањевачком манастиру намењена су за проширење његове религијске намене у образовне, културне и туристичке сврхе, чиме ће се промовисати међукултурни и међурелигијски и интеррелигијски дијалог. Пројекат је базиран на европским стандардима, формулисаним у оквиру „Љубљанског процеса“, чији је циљ да се обезбеди примена управљачких инструмената за високо квалитетну рехаблитацију наслеђа,кроз развој IRPP/SAAH меотодлогије, интеграцију интерсекторске праксе, развој регионалне сарадње и успостављање одрживих механизама финансирања. У припреми овог пројекта учествује Министарство културе и информисања Републике Србије у сарадњи са Покрајинскиом заводом за заштиту споменика културе и Фондом „Векови Бача“ из Бача.  Грант ЕУ је намењен финансирању радова санације, конзервације и рестаурације комплекса и првој фази адаптације за потребе увођења музејских и едукативних садржаја. Пројектом је предвиђено да се целокупно приземље са црквом и три манастирска крила уведу у проширену намену и опреме по европским стандардима и поштовање безбедности  корисника. Уследила је посета комплекса са стручним вођењем, током које су се гости и бројни представници медија могли уверити о каквој се реткој и вредној ризници ради (сликарска дела, богослужбени предмети, старе и ретке књиге...) и о каквом концертном простору, захваљујући музицирању Давида Бертрана на старим барокним оргуљама.
Лепо време омогућило је да се реализује и планом посете предвиђена шетња до Тврђаве Бач. Гости су показали интересовање за остатке јединственог турског купатила, хамама у Војводини, који садрже бројне аутентичне елементе. Током  посете просторија  удружења жена „Колевка Бачке“ са етно поставком, уприличен је сусрет са чуваркама традиције, које успешно проналазе средства за пројекте неговања нематеријалног наслеђа и његовог коришћења за запошљавање.