ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
”ФОНДАЦИЈЕ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, ПЕТРОВАРАДИН
ЗА УПРАВЉАЊЕ КУЛТУРНИМ ПРЕДЕЛОМ БАЧА”

Фондација Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин за управљање културним пределом Бача је у петак 6. децембра 2019. одржавањем прве, конститутивне седница започела свој живот. Овом приликом уручена су решења члановима Управног одбора, усвојен је Статут, Пословник о раду Управног одбора, изабран је управитељ Фондације и изложен стратешки оквир за деловање.
Културни предео Бача са окружењем први је дефинисан у Србији, а његова заштита је обезбеђена и са посебним просторним планом. Модел управљања преко Фондације, основане при институцији заштите, са укључењем и других сектора (заштита културног и природног наслеђа,туризам ) и даје нови вид организоване бриге и могућност свеобухватног приступа.