"ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ ГРАДОВА"
Прва међународна конференција
Изашао је зборник радова са Прве међународне конференције одржане у Сремским Карловцима 15-16. маја 2014. године под називом „Очување и унапређење историјских градова". Издавачи су Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин и Општина Сремски Карловци. Издавање зборника помогао је Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине.


ПОЈАМ ИСТОРИЈСКОГ ГРАДА

Бранка Шекарић
КОНЦЕПТ ИСТОРИЈСКОГ ГРАДА У УРБАНОЈ КОНЗЕРВАЦИЈИ

ФОРМИРАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ИСТОРИЈСКОГ ГРАДА

др Марула Николоска
КРАТОВО – ГРАД МОСТОВА И КУЛА

мр Снежана Герасимова - Матеска
ОЧУВАЊЕ ИСТОРИЈСКИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА  ИЗМЕЂУ ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ И ПОТРЕБЕ ЗА ОЧУВАЊЕМ ИДЕНТИТЕТА ГРАДА

Александар Станојловић, др Невена Дебљовић Ристић
ИСТОРИЈСКИ УРБАНИ ПРОСТОРИ И ЊИХОВИ ТОПОНИМИ

др Верољуб С. Трифуновић
КРАГУЈЕВАЦ 1818. ГОДИНЕ - ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕСТОНИЦЕ
КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ

МА Владимир Бојковић
УЛИЦЕ УЖЕГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА НИКШИЋА БАЗА ЗА ФОРМИРАЊЕ УРБАНОГ И ПРОСТОРНОГ ИДЕНТИТЕТА ГРАДА

ПРОБЛЕМИ ОЧУВАЊА ИСТОРИЈСКОГ ГРАДА

Љиљана Ползовић
ПРОБЛЕМИ ОЧУВАЊА ИДЕНТИТЕТА СТАРИХ АМБИЈЕНАТА
У ГРАДУ НОВОМ САДУ НА ПРИМЕРУ УЛ. ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ

мр Мирослава Петровић Балубџић
ОБНОВА ПРИОБАЉА У ИСТОРИЈСКИМ ГРАДОВИМА У СРБИЈИ

МА Неда Џамић
ПРОБЛЕМ ОЧУВАЊА ИСТОРИЈСКИХ ГРАЂЕВИНА У ЗАШТИЋЕНОМ ГРАДСКОМ ЈЕЗГРУ СУБОТИЦЕ

КОНЦЕПТИ И МОДЕЛИ ЗАШТИТЕ ИСТОРИЈСКИХ ГРАДОВА

др Вјекослава Санковић Симчић, Борислав Пуљић
„КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОЧИТЕЉА“
др Љиљана М. Стошић, Предраг Михајловић, Иван Танасковић
ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ ГРАДА НИША - ИНТЕГРАЛНА КОМПОНЕНТА СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА

Владимир Качала
СЛОВАЧКА ИСКУСТВА СА ЗАШТИТОМ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ – РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАРИХ И НОВИЈИХ ГРАЂЕВИНА У СПОМЕНИЧКИМ ЗОНАМА

ИНТЕРПОЛАЦИЈА И ИСТОРИЈСКИ ГРАД

Др Дарко Реба
ИНТЕРПОЛАЦИЈЕ КАО НАЈДЕЛИКАТНИЈИ ЗАДАТАК АРХИТЕКТУРЕ

Светлана Бакић
МОГУ ЛИ СЕ ТИПСКИ ПРОЈЕКТИ УГРАЂИВАТИ У ТКИВО ИСТОРИЈСКОГ ГРАДА?

ПОТЕНЦИЈАЛИ ИСТОРИЈСКОГ ГРАДА У РАЗВОЈНИМ ПРОЦЕСИМА

др Елена Мусинели
УНАПРЕЂЕЊЕ НАСЛЕЂА И ПРЕДЕЛА У ПЕРИ-УРБАНИМ И
РУРАЛНИМ ОБЛАСТИМА

мба Агота Добо
ОД ФИРЕНЦЕ ДО ОЗОРЕ

Силва Калчић
Визуелни идентитет и брендирање града

мр Ивана Волић, МА Катарина Дајч
ИСТОРИЈСКИ ГРАД КАО СЦЕНА - ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ И ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ, ПУТ КА ОДРЖИВОМ КУЛТУРНОМ ТУРИЗМУ

Ренато Балзам, Карл Мичкеи
ПОТЕНЦИЈАЛ ПРОСТОРНИХ АМБИЈЕНАТА СУБОТИЦЕ,
СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ВИШЕМЕДИЈСКИУМЕТНИЧКО –НАУЧНИ ПРОЈЕКАТ: „АРХИТЕКТУРА, ДА ЛИ СЕ ТО ПЛЕШЕ“

др Миладин Калинић, МА Часлав Калинић
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА: ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА