ГРАДИНА – ДОМБО: ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И КОНЗЕРВАЦИЈИ ЗИДАНИХ СТРУКТУРА

 

Почетком августа 2014. године су завршени радови на реконструкцији и конзервацији зиданих структура остатака фортификационе куле у комплексу археолошког локалитета Градина Домбо у Раковцу. Обновљени су делови источног и северног зида куле. У источном зиду је обновљен засведени пролаз у двориште манастира, а у северном је обликован почетак свода који је чинио међуспратну конструкцију изнад просторије у сутерену. Зидови су надозидани каменим тесаницима и опеком у висини око 2 м.  
Са спољашње стране источног зида уграђена је копија оригиналне сполије са романичком орнаментиком која се налази у Музеју Војводине, а чији стручњаци су урадили копију. 
Изведени радови су били планирани у 2014. години, а финансирао их је Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине.
Такође, у марту су завршени радови на рестаурацији зида и звоника на јужној страни готичке цркве, а у оквиру реализације трећег позива ИПА програма прекограничне сарадње са Мађарском. Пројекат ЕДИКТ реализовали су: Музеј Војводине, као водећи партнер, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј Јожеф Катона из Кечкемета и локална самоуправа насеља Бугац у Мађарској.
У оквиру пројекта повезана су три локалитета – манастира из средњег века: Градина Домбо у Раковцу, базилика Арача у атару Новог Бечеја и манастир св. Петра у атару Бугаца.