ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У БАЧКОМ ЈАРКУ УТВРЂЕНА ЗА СПОМЕНИК КУЛТУРЕ

 

На предлог Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин, а након поступка у ком су учествовали Републички завод за заштиту споменика културе и Министарство културе и информисања, Влада Републике Србије донела је Одлуку о утврђивању зграде Месне заједнице Бачки Јарак у Бачком Јарку за споменик културе ("Сл. гласник РС", бр. 95/2021)!

Овим је успешно и у корист наслеђа окончана етапа вишегодишње сарадње Покрајинског завода и Општине Темерин на очувању ове зграде значајне у историјском, архитектонском и функционалном смислу за Бачки Јарак.

Зграда на централном месном тргу, на адреси Новосадска 86, пројектована је као Општински дом и саграђена 1904. године. Јавну функцију сачувала је до данас, и у њој су смештене канцеларије Месне заједнице Бачки Јарак, Месне канцеларије Бачки Јарак, библиотека и свечана сала – читаоница.

Статус споменика културе зграда је дочекала у старом сјају – током јесени изведени су радови на рестаурацији фасада и ограде. Уз обновљени кров на ком су радови изведени 2015. године, завршена је свеобухватна рестаурација спољашњости по пројекту који је 2013. израдио Покрајински завод (одговорни пројектант д.и.а. Растко Влајковић). Наручилац радова била је Општина Темерин, а извођач Архиком ДОО Нови Сад. Предстојећи радови на адаптацији ентеријера унапредиће коришћење објекта и на најбољи начин обележити годину у којој је и формално препознат и утврђен значај централне јарачке грађевине.октобар 2021.