Oбновa и уређењe дела Просторно културно-историјске целине старог градског центра у Иригу

 

Oбновa и уређењe дела Просторно културно-историјске целине старог градског центра у ИригуПројекат: Oбновa и уређењe дела Просторно културно-историјске целине старог градског центра (Улица Рибарски трг и део Улице Стевице Пузића) у Иригу
- Идејни архитектонски пројекат обнове фасада и
- Пројекат идејних решења подрумских етажа предметних објеката Стручни тим: мр Мирјана Ђекић, етнолог-конзерватор
Јелена Филиповић, диа-конзерватор
Дејан Радовановић, историчар уметности
Сарадници: Сузана Љубичић, арх.техничар-конзерватор
Недељко Марковић, фотографНаручилац: Општина Ириг, ул. Војводе Путника бр. 1,За Инвеститора, Општину Ириг у току је израда пројектне документације обнове и уређења дела Просторно културно-историјске целине старог градског центра (улица Рибарски трг и део улица Стевице Пузића и Војводе Путника) у Иригу - Архитектонског пројекта постојећег стања фасада објеката и подрумских етажа и Идејног архитектонског пројекта партерног уређења и урбаног мобилијара обухваћеног потеза, обнове фасада и намене подрума у склопу објекта.
Обухваћени потез је део Просторне културно-историјске целине Рибарски трг која је непокретно културно добро од великог значаја.
Циљ пројекта је реконструкција и ревитализација улице Рибарски трг, подрумских етажа и фасада објеката са урбанистичким предлогом поплочања и урбаног мобилијара. Амбијенталним уређењем улице и ревитализацијом некадашњих винарских подрума добиће се на квалитету потеза, очувању амбијенталних, стилских и традиционалних вредности а све у функцији развоја и унапређења туристичке понуде овог винског региона Војводине.