ОДРЖАНА ДРУГА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
"OЧУВAЊE И УНAПРEЂEЊE ИСTOРИJСКИХ ГРAДOВA" СРEMСКИ КAРЛOВЦИ 14-15. MAJ

Дана 14. и 15. маја 2015. године у Сремским Карловцима, одржана је Друга међународна конференција на тему "Очување и унапређење историјских градова" у организацији Општине Сремски Карловци и Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин. Ове године успостављена је сарадња са Сталном конференцијом градова и општина, која ће бити, надамо се настављена и у будућности.

Циљ и ове међународне конференције, друге по реду је био да се наставе разговори о дефинисању појма "историјског града" као једне врсте градитељског наслеђа као и да се отворе бројни проблеми са којима се суочавају историјски градови у условима савременог живота.

Очекујемо да ће резултати и Друге међународне конференције представљати значајан допринос одговорном и професионалном размишљању о очувању историјских градова, с обзиром да Сремски Карловци представљају инспиративни оквир за одржавање ове конференције.

Конференција је протекла у веома позитивној и радној атмосфери, а поред учесника из Србије, на конференцији су учествовали и уважени стручњаци из Шведске, Италије, Словачке, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе. Занимљиве дискусије обележиле су сваку сесију и показале су велико интересовање свих учесника конференције као и жељу да се теми приступи интердисциплинарно и из различитих аспеката.

У прилогу можете прочитати Предлоге закључака са Друге међународне конференције "Очување и унапређење историјских градова".преузмите Предлоге закључака са Друге међународне конференције "Очување и унапређење историјских градова".

преузмите прву страну флајера

преузмите другу страну флајера