ОДРЖАНА ТРЕЋА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
"ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ ГРАДОВА"

 

Дана 12. и 13. маја 2016. године у Сремским Карловцима одржана је Трећа међународна конференција на тему "Очување и унапређење историјских градова" у организацији Општине Сремски Карловци, Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин и партнера Института за архитектуру и урбанизам Србије – ИАУС, Београд, Архитектонског факултета Универзитета у Београду и Сталне конференције градова и општина. Ове године пријатељ конференције је Друштво за неговање традиција и развој Сремских Карловаца.
Међународна конференција „Очување и унапређење историјских градова“ je и ове, 2016. године, трећи пут отворила актуелне теме и питања у вези са очувањем и унапређењем историјског града у условима савременог живота. Циљ Конференције је био да одговорним и професионалним промишљањем тема везаним за историјски град допринесе анализи места и улоге историјског града у контексту идентитета, социјалног, културног и економског развоја и урбаног подручја заједно са његовим природним окружењем и ресурсима. Прецизније тумачење појма историјског града као специфичне врсте градитељског наслеђа и сложеног урбаног организма и осветљавање његових битних одлика, карактера, концепта и значаја даће допринос тумачењу историјског града и његовог очувања као једног од кључних питања савремене урбане конзервације. Конференција је била прилика за размену мишљења и унапређења сарадње релевантних друштвених чинилаца, институција и појединаца са циљем постизања већих ефеката на очувању, унапређењу и популаризацији „историјских градова“.
Уводна предавања по позиву су одржали проф. др Рудолф Клајн, Мађарска, др Ана Никовић, Србија, проф. др Хосе Мануел Мадригал, Кипар, др Паоло Томасела, Италија, проф. др Богуслав Подхалански, Пољска и др Петри Вуојала, Финска. Поред учесника из Србије на конференцију су учествовали и стручњаци из Италије, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Француске. Конференција је протекла у веома позитивној и радној атмосфери. Занимљиве дискусије обележиле су сваку сесију и показале су велико интересовање свих учесника као и жељу да се теми приступи интердисциплинарно и са различитих аспеката.