ОДРЖАНА ЧЕТВРТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
"OЧУВAЊE И УНAПРEЂEЊE ИСTOРИJСКИХ ГРAДOВA" СРEMСКИ КAРЛOВЦИ

 

По четврти пут у Сремским Карловцима је 11. и 12. маја 2017. године одржана Међународна конференција на тему "Очување и унапређење историјских градова", у организацији Општине Сремски Карловци, Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин и партнера Института за архитектуру и урбанизам Србије – ИАУС, Београд, Архитектонског факултета Универзитета у Београду. Овај значајан међународни скуп су поздравили и отворили председник општине Сремски Карловци Ненад Миленковић и потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић.

Међународна конференција „Очување и унапређење историјских градова“ je и ове, 2017. године отворила актуелне теме и питања у вези са очувањем и унапређењем историјског града у условима савременог живота. Циљ Конференције је био да одговорним и професионалним промишљањем тема везаним за историјски град допринесе анализи места и улоге историјског града у контексту идентитета, социјалног, културног и економског развоја и урбаног подручја заједно са његовим природним окружењем и ресурсима. Прецизније тумачење појма историјског града као специфичне врсте градитељског наслеђа и сложеног урбаног организма и осветљавање његових битних одлика, карактера, концепта и значаја даће допринос тумачењу историјског града и његовог очувања као једног од кључних питања савремене урбане конзервације. Конференција је била прилика за размену мишљења и унапређења сарадње релевантних друштвених чинилаца, институција и појединаца са циљем постизања већих ефеката на очувању, унапређењу и популаризацији „историјских градова“.

Уводна предавања по позиву су одржали проф. др Александра Ланћоти са Универзитета у Перуђи, Италија, проф. др Ајвор Самјуелс и проф. др Олга Витале Самјуелс из Велике Британије. Поред учесника из Србије на конференцији су учествовали и стручњаци из Мађарске, Финске, Грчке, Италије, Црне Горе и Босне и Херцеговине. Конференција је протекла у веома позитивној и радној атмосфери. Занимљиве дискусије обележиле су сваку сесију и показале су велико интересовање свих учесника као и жељу да се теми приступи интердисциплинарно и са различитих аспеката.

 

ПРЕУЗМИТЕ АГЕНДУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

 

Пријава присуства на IV конференцију "Очување и унапређење историјских градова" се врши путем мејла konferencija21205@gmail.com

 

ЧЕТВРТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
"OЧУВAЊE И УНAПРEЂEЊE ИСTOРИJСКИХ ГРAДOВA" СРEMСКИ КAРЛOВЦИ 11-12. MAJ
ТРЕЋИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ РАДА

ЧЕТВРТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
"OЧУВAЊE И УНAПРEЂEЊE ИСTOРИJСКИХ ГРAДOВA" СРEMСКИ КAРЛOВЦИ 11-12. MAJ
ДРУГИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ РАДА

ЧЕТВРТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
"OЧУВAЊE И УНAПРEЂEЊE ИСTOРИJСКИХ ГРAДOВA" СРEMСКИ КAРЛOВЦИ 11-12. MAJ
ПРВИ ПОЗИВ И ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ РАДА