ОДРЖАНА ПРВА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА "Очување и унапређење историјских градова"

Дана 15. и 16. маја 2014. године у Сремским Карловцима, одржана је Прва међународна конференција на тему "Очување и унапређење историјских градова" у организацији Општине Сремски Карловци, као и Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Петроварадина.

Циљ међународне конференције је био да се покуша дефинисати појам "историјског града" као једне врсте градитељског наслеђа и да се започне разговор о бројним проблемима са којима се суочавају историјски градови у условима савременог живота.

Очекујемо да ће резултати Прве међународне конференције представљати значајан допринос одговорном и професионалном размишљању о очувању историјских градова, с обзиром да Сремски Карловци представљају инспиративни оквир за одржавање ове конференције.

Велика посећеност и интересовање учесника током трајања конференције су нам показали да је идеја организације и одржавања оваквог скупа на ову тему веома корисна и неопходна стручној и културној јавности Сремских Карловаца, али и других градовау земљи и региону.

Конференција је протекла у веома позитивној и радној атмосфери, а поред учесника из Србије, на конференцији су учествовали и уважени стручњаци из Италије, Словачке, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније.

Занимљиве дискусије обележиле су сваку сесију и показале су велико интересовање свих учесника конференције као и жељу да се теми приступи интердисциплинарно и из различитих аспеката.

Очекујемо да конференција постане традиционална манифестација и да буде препознатљива ставка у календару струковних редовних дешавања у региону, али и Европи. Желимо да се на тај начин обезбеди континуитет теме и научне дискусије, и допринесе очувању, унапређењу и афирмацији историјских градова на националном и међународном нивоу.

 

Организатори конференције 2014

Аутори радова и теме 2014

Закључци са конференције 2014