Нови пројекат у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарске и Србије

 

Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина узео је учешће као партнер у релизацији 2. фазе конзерваторских радова на средњовековним манастирима Арача и Градина Домбо у Раковцу и аплицирао, заједно са осталим партнерима: Музејом Војводине, Туристичком организацијом Војводине и Управом музеја области Бач Кишкун из Мађарске на трећи позив ИПА прекограничне сарадње између Србије и Мађарске који је расписан 2012. године.
Заједнички пројекат под називом Edict прихваћен је од стране Националне агенције за развој из Будимпеште. Укупан буџет одређен за целокупан пројекат износи 300.000 еура.
Планирани програм Покрајинског завода за заштиту споменика обухвата наставак конзерваторских радова:
- на реконструкцији и презентацији остатака зидова готичке цркве у манастиру Домбо, са презентацијом и дела остатака из римског периода,
- почетак конзерваторских радова на градитељској структури базилике Арача- чишћење, конзервација, рестаурација и заштита камених стубаца унутар базилике, од којих су два оригинална а четири су реконструисана 1975. годинеБуџет Покрајинског завода за реализацију два конзерваторска пројекта износи око 60.000 евра. На реализацији пројекта су ангажовани директор, као менаџер пројекта, један архитекта као водећи пројектант, један архитектонски техничар ради бележења резултата и нових открића током извођења радова, један службеник рачуноводства.
Општина Нови Бечеј се укључила у реализацију овог пројекта учешћем у делу обезбеђења услова за рад на Арачи која се налази у атару, ван насељеног места.
Кроз реализацију овог програма довршили би се радови на реконструкцији и презентацији остатака романичке и готичке цркве у манастиру Домбо и створио садржај за посете туриста. На базилици Арача би започели радови на рестаурацији делова базилике, а чишћењем, рестаурацијом и заштитом монументалних средишњих стубаца унутар цркве знатно би се побољшало стање камених делова конструкције и подигле амбијенталне и архитектонске вредности овог објекта те би и туристи и верници постали свеснији лепоте и величине овог споменика и места.
Реализација пројекта почела је 1.3.2013. и траје 15 месеци.