ТРЕЋИ ПОЗИВ НА КОНФЕРЕНЦИЈУ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ АРХЕОЛОШKИХ ЛОКАЛИТЕТА, АРАЧА 2017.
20-21. АПРИЛ, 2017. ГОДИНЕ, НОВИ БЕЧЕЈ, СРБИЈА

 

преузмите промотивну брошуру за конференцију


преузмите други позив за конференцију
КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ АРХЕОЛОШKИХ ЛОКАЛИТЕТА, АРАЧА 2017.
20-21. АПРИЛ, 2017. ГОДИНЕ, НОВИ БЕЧЕЈ, СРБИЈА

 

Kонференција „Одрживи развој археолошких локалитета“, Арача 2017. одржаће се први пут ове године, са тендецијом да прерасте у традиционално годишње окупљање стручњака и представника одлучивања у локалним самоуправама ради сагледавања проблематике и праксе у области заштите и одрживог развоја археолошких локалитета, као значајног ресурса за развој локалних заједница.

Циљ Конференције је да одговорном и професионалном анализом приступа и методологије примењених у досадашњој пракси, разменом искустава и мишљења стручњака помогне у доношењу одлука органима управљања институцијама и финансирања у процесу формирања пројеката, програма и планова стратешког развоја.

За прву конференцију учесници су позвани да презентују резултате рада на неким од најзначајнијих локалитета који су, поред конзерваторских принципа и метода, били усмерени и ка обезбеђивању одрживог развоја културних добара и развоју локалних средина, а тиме и Републике Србије.

Од колега који ће присуствовати Конференцији без презентације радова очекује се да дају допринос кроз дискусије после презентација којима би се додатно разменила искуства у обезбеђивању одрживог развоја локалитета, о позитивним и негативним ефектима усвојених метода и приступа, успешности у очувању споменика и културних вредности.

Број места за присуство на конференције је ограниченo, те Вас молимо да своје присуство пријавите на време. Пријављивање се врши попуњавањем формулара за присуство и слањем на еmail ljiljana.strazmesterov@pzzzsk.rs

 

преузмите формулар за пријаву за присуство на конференцији

преузмите први позив за учешће на конференцији