МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ

 

Велики број реализованих пројеката и изведених значајних послова у земљи и иностранству, у својој преко 60 година дугој успешној делатности, сврстао је Покрајински завод за заштиту споменика културе међу веома тражене партнерске институције у многобројним међународним активностима, пре свега културних садржаја. Пре више деценија, када је међународна сарадња подразумевала организовање изложби и учешће на семинарима и конференцијама, развој струке и савремени начин рада, све ближе чланство у ЕУ и свест о припадности јединственом европском културном подручју, отворио је нове могућности за сарадњу преко разноврсних међународних пројеката, богате издавачке делатности на енглеском и италијанском језику, међународном разменом стручњака и сталном едукацијом запослених. Тако Завод, као партнер, учествује у два велика међународна пројекта: пројекту Херомат и ИПА програму прекограничне сарадње Србије и Мађарске, а потписани су уговори о сарадњи са многобројним културним институцијама и организацијама из Европске уније и из земаља у региону. У припреми је још неколико међународних пројеката у којима ће своје учешће узети и Покрајински завод за заштиту споменика културе, јер својим вишедеценијским искуством и стручном оспособљеношћу запослених на специфичним пословима конзервације и рестаурације културних добара, заузима водеће место као репрезентативна културна институција на овим просторима.