СПИСАК НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА У ВОЈВОДИНИ

 

1. СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

 

Фрањевачки самостан; Бач; Бач
Манастир Бођани; Бођани; Бач
Кућа у Нештину у ул. Коче Поповића бр. 34; Нештин; Бачка Паланка
Дворац породице Дунђерски; Челарево; Бачка Паланка
Кућа у Бачком Петровцу у ул. Бранислава Мокића бр. 7; Бачки Петровац; Бачки Петровац
Манастир Беочин; Беочин; Беочин
Манастир Раковац; Раковац; Беочин
Преводница «Шлајз»; Бечеј; Бечеј
Владичански двор; Вршац; Вршац
Манастир Месић; Месић; Вршац
Српска православна црква Вазнесења Господњег; Чуруг; Жабаљ
Српска православна црква св. Николе; Стари Сланкамен; Инђија
Манастир Велика Ремета; Велика Ремета; Ириг
Манастир Врдник-Раваница; Врдник; Ириг
Манастир Гргетег; Гргетег; Ириг
Манастир Јазак; Јазак; Ириг
Манастир Ново Хопово код Ирига; Ириг
Манастир Старо Хопово код Ирига; Ириг
Манастир Крушедол; Крушедол; Ириг
Сретењска црква Крушедол; Ириг
Манастир Мала Ремета; Мала Ремета; Ириг
Српска православна црква св. Николе; Кикинда; Кикинда
Сувача; Кикинда; Кикинда
Српска православна црква Архистратига Михаила; Мокрин; Кикинда
Румунска православна црква; Уздин; Ковачица
Базилика Арача; Нови Бечеј; Нови Бечеј
Алмашка црква; Нови Сад; Нови Сад
Успенска црква; Нови Сад; Нови Сад
Манастир Војловица; Панчево; Панчево
Српска православна црква Преображења Господњег; Панчево; Панчево
Амбари и котобање у Шпајанској ул. бр. 50; Карловчић; Пећинци
Црква св. Луке у Купинову; Купиново; Пећинци
Кућа у Огару, у Шумској ул. бр. 29; Огар; Пећинци
Српска православна црква св. Николе; Сибач; Пећинци
Црква св. Јована; Сомбор; Сомбор
Манастир Дивша код Визића; Ср. Митровица
Манастир Кувеждин код Дивоша; Ср. Митровица
Манастир Петковица код Шишатовца; Ср. Митровица
Стара српска црква св. Стефана; Сремска Митровица; Ср. Митровица
Манастир Шишатовац; Шишатовац; Ср. Митровица
Патријаршијски двор; Сремски Карловци; Ср. Карловци
Саборна црква св. Николе; Сремски Карловци; Ср. Карловци
Амбари и котобање, у Пазовачкој ул. бр. 42 и 64; Голубинци; Стара Пазова
Градска кућа; Суботица; Суботица
Синагога; Суботица; Суботица
Српска православна црква Стефана Дечанског; Вилово; Тител
Римокатоличка црква св. Тројства; Чока; Чока
Српска православна црква св. Арханђела Гаврила; Моловин; Шид
Манастир Привина Глава; Привина Глава; Шид

2. ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ

Тврђава и подграђе у Бачу; Бач; Бач
Фрушка гора са манастирима и другим споменицима Бачка Паланка, Беочин, Инђија, Ириг, Нови Сад, Сремска
Митровица, Шид
Градско језгро Сремских Карловаца; Ср. Карловци; Ср. Карловци

3. АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА

Челарево - Чибска шума; Челарево; Бачка Паланка
Жидовар; Орешац; Вршац
Град – Старчево; Старчево; Панчево
Басијана; Доњи Петовци; Рума
Гомолава; Хртковци; Рума
Сирмиум; Ср. Митровица; Ср. Митровица
Тителски плато; Тител; Тител

4. ЗНАМЕНИТА МЕСТА

Место битке код Сланкамена 1691. г.; Стари Сланкамен; Инђија
Меморијални комплекс Михајла Пупина; Идвор; Ковачица
Место битке код Петроварадина 1716. г. ; Петроварадин; Нови Сад
Место битке код Сенте 1697. г. ; Сента ; Сента
Место Карловачког мира 1699. г. ;Сремски Карловци ; Ср. Карловци
Место пробоја на Сремском фронту ; Адашевци ; Шид