ЗГРАДА БОГОСЛОВСКОГ СЕМИНАРА

Зграда је подигнута за потребе интерната за ђаке карловачке Богословије 1901. године од стране патријарха Георгија Бранковића који је схватио значај интерната за будућност Богословије и њених ђака и одлучио да о свом трошку изгради семинар. Пројекат је урадио архитекта Владимир Николић, аутор најрепрезентативнијих карловачких грађевина.