ЧЕСМА "ЧЕТИРИ ЛАВА" У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

Чесма "Четири лава" налази се на Tргу Бранка Радичевића. Подигнута је 1799. године настојањем др Јована Живковића, градског физика, а под патронатом митрополита Стефана Стратимировића. 
У време изградње, чесма се  налазила  ближе згради са бројем 3 на истом тргу. Премештена је 1903. године на данашњу локацију, после изградње Гимназије. Реновирана је 1858. и 1925. о чему сведоче записи на каменим плочама изнад базена чесме. 
Постављена је на узвишењу од три мермерне степенице, а чине је мермерни базен од црвеног камена и чесмени стубац квадратног пресека, са широком, профилисаном плинтом одозго и барокном вазом на врху. Из склопљених чељусти металних лављих глава излазе бакарне луле, кроз које непрекидно тече вода. 
Каптирање извора који је избијао испред Саборне цркве извршено је 1998. године, а после две године изведене су инсталације водовода и канализације, којима је чесма прикључена на градску водоводну мрежу.
Мермер од којег је изграђена чесма познат је под именом "vörös marvany" (црвени мермер) и вађен је из каменолома у близини Печуја у Мађарској. С обзиром на то да мермер није погодан за израду елемената изложених спољашњим утицајима као и старост чесме, разумљиви су процеси деградације на њој. Премештање са првобитне локације, дуготрајни хоризонтални потисак воде на зидове базена и несолидна изведба земљаног насипа испод базена узроковали су измештање елемената из првобитног и стабилног положаја, а атмосферски утицаји узроковали су појаву пукотина, многобројних оштећења у виду кратера, до нестајања целих комада камена.
Чесма је као споменик културе проглашена културним добром од изузетног значаја за Републику Србију. 
На иницијативу градоначелника Сремских Карловаца, Миленка Филиповића, а донаторским средствима професора Миодрага Радуловачког, изведена је последња обнова чесме 2008. године. Пројекат обнове и његову реализацију извео је Покрајински завод за заштиту споменика..

ОБНОВА ЧЕСМЕ „ЧЕТИРИ ЛАВА“ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА