БОГОСЛОВИЈА – ЗГРАДА ЦРКВЕНО НАРОДНИХ ФОНДОВА

Прву српску православну Богословију основао је митрополит Стефан Стратимировић 1794. године. Зградау којој је данас смештена Богословија св. Арсеније подигнута је под патријархом Георгијем Бранковићем за потребе Црквено народних фондова1902,по пројекту архитекте Владимира Николића,у еклектичком стилу. У истом здању је смештен и Архив САНУ, огранак Српске академије наука и уметности.