ГОРЊА ЦРКВА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

Српска православна црква позната под називом Горња црква посвећана је Ваведењу Богородице. Према запису на плочи на западном зиду звоника, црква је обновљена 1746. године, за време патријарха Арсенија IV. Извесни историјски извори пружају податке да је црква постојала још у XVI веку. Стилски припада моравској градитељској групи, али није извесно да ли њени карактеристични облици и декорација потичу из XVIII века или су они у то време само обнављани по елементима и остацима оригиналних форми. Великим радовима на реконструкцији завршеним 1903. црква је добила изглед какав и данас има.
Грађевина је мањих димензија са седмостраном апсидом уз коју је нижа крипта,  плитким бочним апсидама четвороугаоне основе и звоником са барокним покривачем од бакра и лима. Централно кубе на квадратном постољу почива на пандантифима које носе четири четвороугаона ступца са засеченим ивицама.Брод цркве као и апсиде опасани су кордонским венцем од кога полазе уски пиластри и спајају низ слепих аркада. На бочним зидовима је по два прозора, на бочним апсидама по један а на главној апсиди два. Прозори имају профилисане оквире, у темену лучно завршеног отвора је орнамент у облику шкољке, а плитка декорација у парапетном пољу испод. Ови мотиви свакако потичу из XVIII века. Кубично постоље је украшено низом слепих аркада које носе кратки пиластри. Осмострани тамбур има уске, високе отворе оивичене двоструком архиволтом. На јужној страни храма је вестибил сличан крипти са истим пластичним украсом у облику шкољке у врху профилисаног лучног отвора и низом профилисаних малих конзола испод двосливног кровног венца. Врата на овом вестибилу имају барокне пластичне резбарене орнаменте, а шарке од кованог гвожђа су декоративно обрађене у барокном стилу. Звоник има ужу основу, а бочни зидови су проширени до ширине наоса, тако да се звоник диже из прочеља, а кров овог западног дела храма је знатно нижи. Једини украс у доњем делу је у виду профилисаног оквира и венца у ширини звоника покривеног лименом надстрешницом. Звоник има два профилисана венца, угаоне пиластре, на свакој страни по један прозор лучно завршен са шелукатрама. Изнад улаза, завршеног луком у коме је гитер од кованог гвожђа барокне стилизације је камена плоча са годином 1746. и натписом.У унутрашњости бочни зидови наоса расчлањени су са по три велика слепа лука. Над наосом је полуобличаст свод од цигле без украса. У широком западном зиду је већи отвор полуобличасто засведен, свод испод звоника је крстасти.
Садашњи иконостас карловачке Горње цркве настао је у периоду од 1765-69. године. Сликао га је Димитрије Бачевић а припада типу развијених олтарских преграда које прекривају целу источну страну цркве. На иконостасу је 58 икона.

                           

Конзервација иконостаса Горње цркве