ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

Градско језгро Сремских Карловаца, у највећој мери, резултат је развоја града током XVIII, XIX и почетка XX века. Формирање урбане матрице у XVIII веку, када су Карловци били највећа српска варошица у Подунављу, ослањало се на старију основу што потврђују историјски извори и новија археолошка открића. Са повећањем религиозног и политичког значаја и улоге Карловаца (од 1713. године, премештањем митрополије из Крушедола) појављује се потреба за изградњом јавних објеката који одговарају новоуспостављеним функцијама.
Здања на тргу Бранка Радичевића, имају, у историјским збивањима, политичком и културно-просветном животу, вредност архитектонско-ликовних и функционалних решења која овој целини обезбеђују изузетно место у историји културе српског народа.