ПРЕДАВАЊЕ „ САНАЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА – ИЗАЗОВИ, ЗНАЊА И УМЕЋА“, 9.11.2016.

 

 

Др Славица Вујовић, архитекта конзерватор Покрајинског завода одржала је 9. новембра 2016. позивно предавање на Архитектонском факултету у Београду у трајању од два наставна часа. Предавање на тему „ Санација културног наслеђа – изазови, знање и вештина“ одржано је студентима мастер академских студија на предмету „Реконструкција и санација објеката високоградње“. Након увода проф. др Ненада Шекуларца, руководиоца предмета, Вујовићева је изложила теоријске поставке на којима се заснивају претходна истраживања културног наслеђа и њихову практичну примену, пре свега на примеру Развојног пројекта интегративне заштите наслеђа „Векови Бача“ и на пројектима , чије су активности произашле из њега (међународни пројекат ХЕРОМАТ). Посебно је указано на значај података који су добијени применом методе коначних елемената (кроз сарадњу са Чабом Мајарошом, дипл. инж.грађ). На крају је професор Шекуларац, као добар познавалац рада Покрајинског завода, истакао чињеницу да се приступ ове институције претходим истраживањима и конзервацији и техничким поступцима издваја по резултатима и њиховом квалитету, што је увек лепо да се подели са јавношћу – и то у години када се обележава 65 година рада.

 

Предавање у Београду